1. Kontantpryse:
  1. Laerskole:
   1. Eerste Prys: R10 000
   2. Tweede Prys: R5 000
   3. Derde Prys: R3000
  2. Hoërskole:
   1. Eerste Prys: R10 000
   2. Tweede Prys: R5 000
   3. Derde Prys: R3000
  3. Oorkoepelende prys:
   1. Algehele Wenner: R15 000
   2. Hierdie prys word toegeken aan die Beste Revue wat vir REVUE 2016 ingeskryf het.  Dit kan aan ‘n laerskool of hoërskool toegeken word. 
  4. Die beoordelaars sal deur beoordeling die wenskole kies en die beslissing van die beoordelaars is finaal.  Geen korrespondensie sal hieroor gevoer word nie.
  5. Die kontantpryse sal in die wenskole se bankrekenings betaal word en moet deur die skool vir skoolaktiwiteite aangewend word.
 2. Vleispryse:
  1. Wen-laerskool: vleis ter waarde van R25,000.00 met die komplimente van Meat World
  2. Wen-hoërskool: vleis ter waarde van R25,000.00 met die komplimente van Meat World
  3. Die wenskole wen die vleis wat deur Meat World geborg word.
  4. Die idee is dat die vleis vir die skool se voedingskema aangewend sal word.
  5. Die wenskole sal elkeen ‘n bewys (voucher) ontvang dat hulle die vleis gewen het.
  6. Die vleis moet by enige tak van Meat World afgehaal word.
  7. Dit hoef nie alles op een slag geneem te word nie, maar dit moet wel by die verkose tak afgehaal word.
  8. Vleis moet ten volle gebruik en afgehaal wees teen 30 Junie 2017.
  9. Die skool kan self besluit watse tipe vleis hulle wil neem en die prys sal vasgestel word op die vleispryse van die dag by Meat World.
 3. Oppiwater Kunstefees 2017- kajuit:
  1. Wen-laerskool: ‘n kajuit vir 2 persone vir die  Oppiwater Kunstefees;
  2. Wen-hoërskool: ‘n kajuit vir 2 persone vir die Oppiwater Kunstefees;
  3. Die idee is dat hierdie prys gaan vir die wen-laerskool en wen-hoërskool se revue-organiseerders.  Die skoolhoof van die betrokke skool gaan egter die finale besluit hieroor neem.
  4. Die prys vir die Oppiwater Kunstefees 2017 sluit die volgende in:
   1. ‘n Binne-Kajuit vir 2 persone op die MSC Sinfonia vir die Oppiwater Kunstefees;
   2. Datums: 30 April 2017 tot 5 Mei 2017;
   3. Vaart: Kaapstad – Walvisbaai – Luderitz – Kaapstad;
   4. Drie etes per dag met “snacks” soos deur MSC Sinfonia aangebied word;
   5. Twee kaartjies na al die produksies wat aangebied word Oppiwater Kunstefees;
   6. Alle belastings vir die vaart;
  5. Die prys sluit NIE die volgende in nie:
   1. Vliegtuigkaartjies na en van Kaapstad.  Alle wenners moet self in Kaapstad kom en moet self by die Hawe (Waterfront) kom waarvandaan die MSC Sinfonia sal vertrek;
   2. Drankies en ekskursies;
   3. Foto’s, SPA, Internet, Telefoonoproepe en enige ander dienste waarvoor die wenners MSC sal moet betaal.

 

Laai die bepalings en voordaardes hier af: LAAI AF

Lefra Kommunikasies en Bemarking | Kopiereg © 2019. Alle Regte Voorbehou.